Sa kilometra ka udhëtuar Imam Buhariu, rahimehullah

0
56

Imam Buhariu, rahimehullah, gjatë jetës së tij ka udhëtuar 13900 km edhe atë në këto drejtime:

Buhara – Belh = 599 km.

Belh – Merv = 792 km.

Merv – Nejsabur = 136 km.

Nejsabur – Rej = 757 km.

Rej – Vasit = 984 km.

Vasit – Basra = 364 km.

Basra – Kufe = 396 km.

Kufe – Bagdad = 164 km.

Bagdad – Medine = 1524 km.

Medine – Meke = 432 km.

Meke – Xhide = 70 km.

Xhide – Uejdhab (nëpër deti) = 130 km (e pa verifikuar).

Uejdhab – Fustat = 1073 km.

Fustat – Askalan = 500 km.

Askalan – Kajsarije = 118 km.

Kajsarije – Damask = 400 km.

Damask – Bagdad = 913 km.

Dhe kthimi në të njëjtin drejtim.

Tërë ky udhëtim, nga Buhara dhe kthimi për në Buhara është 13900 km.

Përktheu: Bekir Halimi/ISLAM.MK/kohaislame