16.9 C
Pristina
Wednesday, June 29, 2022

Kategoritë e njerëzve në lidhje me dashurinë ndaj Allahut

Më të lexuarat

Besimtarët në lidhje me dashurinë ndaj Allahut ndahen në tre kategori:

A) Njeriu me dashuri të plotë ndaj Allahut. Ky njeri është ai që kapet për synetet, i zbaton detyrat fetare (farzet) dhe largohet nga ndalesat fetare (haramet) dhe gjërat e papëlqyera (mekruhet).

B) Njeriu me dashuri mesatare ndaj Allahut. Ky njeri është ai që është mesatar në punët e tija, kujdeset për detyrat fetare, largohet prej gjërave të ndaluara (harameve) dhe nuk i shton veprat e mira. Kjo është gjendja e shumicës së njerëzve të mirë.

C) Njeriu që ka dashuri të mangët ndaj Allahut. Ky njeri është ai që ka mangësi në zbatimin e detyrave fetare (farzeve), i bën disa ndalesa fetare (harame) dhe e tepron me gjynahe. Të këtillë janë të shkujdesurit dhe ithtarët e epshit në këtë ymet.

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit