-3.1 C
Pristina
Tuesday, February 7, 2023
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Pyetje-Pergjigje

Pasimi i imamit?

Pyetja: Pyetje e parë: A më pranohet namazi në qoftë se nuk arrij t'i them salavatet dhe lutjet ngase imami nganjëherë e përfundon namazin më...

Prekja e veshëve gjatë tekbirit fillestar?

Pyetja: Selam alejkum! Desha të pyes në lidhje me një hadith që e transmeton Abdullah Ibën Mesudi, në të cilin tregon se e ka parë...

Si zbriten hatmet pas vdekjes?

Pyetja: Eselamu alejkum hoxhë i nderuar! Nëse një besimtar e ka lexuar Kuranin disa herë dhe ka lënë hatme dhe ka porositur që këto hatme t'i...

Shqiptimi i nijetit para namazit?

Pyetja: Selam alejkum. Kam një pyetje në lidhje me namazin. Pyetja është se a duhet ta bëjmë nijetin e namazit se kam dëgjuar disa që thonë...

A e prish gjaku abdestin?

Pyetja: I kam dy pyetje: Pyetja 1. Mbas Fatihasë në namaz a duhet të këndohet besmelja para se të filloj suren tjetër. 2. Për abdestin a prish...

Çështje që ndërlidhen me leximin e Kuranit dhe bërjes së hatmes?

Pyetja: Nëse kemi bërë nijet për një hatme dhe qëllimi për të cilin e kemi nisur hatmen ka mbaruar, por që hatmen ende s’e kemi...

Cili është më i preferuar leximi i Kuranit shqip që ta kuptojmë apo arabisht?

Pyetja: Leximi i Kuranit në gjuhën arabe dhe leximi i tij në gjuhën që e kupton lexuesi (në rastin kur lexuesi nuk kupton gjuhën arabe...

Përdorimi i pecetave të lagura për pastrim?

Pyetja: Pecetat e lagura që përdoren edhe për fëmijët a zëvendësojnë ujin për pastrim pas kryerjes së nevojës? A mund të marrim abdest nëse i...

A ka hadith rreth agjërimit të Dhul Hixhes?

Pyetje: Në një ligjëratë tuajën e keni përmendur se nuk ka ndonjë hadith që flet për vlerën e agjërimit të dhjetë ditëve të Dhul Hixhes...

Namazi i vitrit

Pyetja: Në mes dy sexhdeve duhet të themi Allahu ekber apo Rabenag-firli. Para Subhanekes dhe Salavateve a duhet të themi Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim? Salati vitrin a duhet...

Të fundit