-0.9 C
Pristina
Friday, January 27, 2023
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Pyetje-Pergjigje

A ka mundësi një koment të shkurtër rreth sures Tekathur?

Pyetja: Selam alejkum! Kam një pyetje. Kam parë në ëndërr se isha duke lexuar suren Tekathur. Si e komentoni këtë? Ju lutem, më tregoni si...

Të zotët e mendjes a janë dijetarët muslimanë apo shkencëtarët e cilësdo fe?

Pyetja: Selam alejkum! Allahu i Madhëruar në Kuranin Famëlartë shpesh u drejtohet një grupi njerëzish me emrin të zotet e mendjes, dijetarët etj. Desha ta di...

A mundeni të më tregoni shpjegimin e ajeteve 86-90 të sures Kehf?

Pyetja: Selam alejkum! A mundeni të më tregoni shpjegimin e ajeteve 86-90 të sures Kehf? Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të...

Pyetja ime ka të bëjë me ajetin numër 47 të sures Rrum

Pyetja: Selam alejkum hoxhë i nderuar! E kam një pyetje që ka të bëjë me ajetin numër 47 të sures Rrum, ku Allahu thotë: “...Obligim...

Pse kur Allahu i Lartësuar flet për veten e Tij në Kuran nganjëherë e përdor njëjësin, nganjëherë shumësin?

Pyetja: Pse kur Allahu i Lartësuar flet për veten e Tij në Kuran nganjëherë e përdor njëjësin, nganjëherë shumësin? P.sh.: “Ne e zbritëm Kuranin”; “Ne...

Pse përmendet specifik namazi i mesëm?

Pyetja: Më intereson të di për ajetin " Dhe falni namazin, sidomos atë të mesmin" Pse përmendet specifik namazi i mesëm? Përgjigje: Allahu i Lartësuar thotë në...

Çfarë sqarimi mund të na jepni?

Pyetja: Ne Kuran përmenden disa ajete ku behet pyetje dhe pikerisht ne suren Muminun Allahu thote: "Thuaj! Kush është Zoti i qiejve dhe i Arshit...

A është i saktë ky hadith?

Pyetja: Ju lutem përgjigje sa është sahih ky hadith apo është hadith i dobët. Profeti a.s. thotë: “Nëse dorën e vajzës tuaj e kërkon një...

Më sqaroni diçka në lidhje me saktësinë dhe domethënien e kësaj thënieje?

Pyetja: Selam alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu! Gjatë leximit të librit shumë të bukur për nga përmbajtja nga Ibën Kajjim el-Xheuzije; "Premtimi për durimtarët dhe nozulli...

Kam një pyetje lidhur me këtë hadith?

Pyetja: Selam alejkum ue rahmetullahi ue bereketehu! Të nderuar vëllezër. Kam një pyetje lidhur me këtë hadith: I Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Kur të thirret...

Të fundit