VIDEO – Lutjet në Sexhde në gjuhën shqipe

0
943

Vazhdojmë me pyetjen e radhës e cila thotë se Alejohet kur jemi në sexhde të lutemi për brengat tona në gjuhën shqipe, ku Hoxha Remzi Isaku mes tjerash thotë:

“Allahu thotë: Njeriu më së afërti me Allahun është në sexhde, dhe ne kemi nevojë shumë për ti lutur Allahut, momenti më i përshtatshëm për lutje është Sexhdja”… për ta dëgjuar pyetjen klikoni më poshtë: