VIDEO – Kurani është ilaçi (por jo vetëm kur të jesh në zor)

0
166

“Thuaj: Ai është udhërrëfyes dhe shërim…” 41:44

A është Kurani shërim ?

Kurani Fisnik është shërim prej vesveseve, problemeve shpirtërore, brengave, hidhërimit, shërim për zemrën nga epshet dhe dyshimet. Pra ai është shërim për zemrën. Siç thotë Allahu Xhela ue ‘Ala ka thënë:“O njerëz, ju ka ardhur këshillë (Kurani) nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja.” 10:57 Allahu Te’ala ka thënë: “… dhe t’i shërojë zemrat e besimtarëve.” 9:14Pra Kurani është ilaç (por jo vetëm kur të jesh në zor) thotë Hoxha Remzi Isaku, ta dëgjojmë videon më poshtë: