VIDEO – Këpuca do të flet (shenjë nga kijameti)

0
7630

SubhanAllah atë që e ka thënë Profeti Muhamed (Alejhi Selam) ajo edhe po del tash viti 2015, hoxha i nderuar në këtë video shpjegon një hadith ku Profeti Muhammet ka thënë se Këpuca do të flet e që në fakt edhe kjo ndodhi viteve të fundit me përparimin e teknologjisë: