VIDEO – A është e vërtetë se ai person i cili vdes XHUNUB shkon në Xhehenem

0
7501

Pyetja e radhës që i parashtrohet Hoxhës Muharem Ismaili ka të bëj me një botëkuptim që sillej një kohë në mesin e të rinjëve, pyetësi thotë: A është e vërtetë se ai person i cili vdes XHUNUB shkon në Xhehenem?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: