Vetëm në vitin 2017, në Kosovë kanë hyrë 13 milionë litra birrë me vlerë prej 8.9 milionë euro

0
29

Gjatë vitit 2016 dhe 2017 në Kosovë janë importuar 26 milionë litra birrë me vlerë prej 17.6 milionë euro.

Sipas statistikave të Doganës së Kosovës gjatë vitit 2016 në Kosovë kanë hyrë 13.2 milionë litra birrë me vlerë 8.6 milionë euro. Kurse një vit më vonë, në vitin 2017, përmes Doganës në Kosovë kanë hyrë 13 milionë litra birrë me vlerë prej 8.9 milionë euro.

Në vitin 2016, më së shumti ka kushtuar birra e importuar nga shteti fqinj i Maqedonisë. 4,7 milionë litra të importuar nga Maqedonia kanë pasur një vlerë prej 2,3 milionë euro kurse 2,6 milionë litra birrë të cilat kanë hyrë në Kosovë nga Serbia kanë kushtuar 1,9 milionë euro. Birra e importuar nga Sllovenia ka pasur një vlerë prej 1,3 milionë euro, 921 mijë litra birrë të importuara nga Holanda kanë kushtuar 1,2 milionë euro ndërsa 1.9 milionë litra birra të importuar nga Mali i Zi kanë pasur vlerë prej 855 mijë euro.

Edhe në vitin 2017 më së shumti birrë është importuar nga Maqedonia. 4,5 milionë litra të importuar nga Maqedonia kanë pasur një vlerë prej 2,2 milionë euro, sasia prej 2.6 milionë litra birrë e importuar nga Serbia kanë kushtuar 1,9 milionë euro. Pas Serbisë në listë janë të radhitura Sllovenia dhe Holanda, me vlerën më të madhe të birrës së importuar në Kosovë gjatë vitit 2017. Birra e cila ka hyrë nga Sllovenia ka pasur një vlerë 1,5 milionë euro kurse ajo e cila ka hyrë nga Holanda ka kushtuar 1,4 milionë euro.