Vendi më anti-mysliman Finlanda, të krishterët praktikantë më islamo-fobë

0
709

Gati gjysma e britanikëve janë anti-muslimanë, zbulojnë shifrat e hulumtimit, por sipas sondazhit, Britania e Madhe nuk është e vetme. Ndjenjat anti-islame janë të përhapura në të gjithë Evropën, me ndjenjat negative ndaj muslimanëve më të lartat në Finlandë.

Sipas të dhënave të Qendrës Kërkimore Pew, 62 për qind e finlandezëve kanë pikëpamje negative ndaj myslimanëve, ndërsa 42 për qind e evropianëve pranuan ndjenjat anti-myslimane.

Në Mbretërinë e Bashkuar, 45 për qind e të krishterëve që marrin pjesë në kishë thonë se Islami është krejtësisht i papërputhshëm me vlerat dhe kulturën britanike, siç bëjnë përafërsisht të njëjtën pjesë të të krishterëve që nuk praktikojnë besimin e tyre.

Për ata që nuk kanë përkatësi fetare, vetëm 30 për qind thonë se Islami është në thelb i papërputhshëm me vlerat e vendit të tyre.

Sipas studimit, modeli vazhdon nëse duhet të ketë kufizime mbi veshjen e grave myslimane.

Kishat kanë më shumë gjasa sesa jofetarët të thonë se gratë muslimane nuk duhet të lejohen të veshin rroba fetare.

Qendra Kërkimore e Pew-it është një grupim jo-partiak që informon publikun rreth çështjeve, qëndrimeve dhe tendencave që formojnë botën. Për të marrë të dhënat për studimin e tyre mbi qëndrimet fetare, Pew zhvilloi anketime në mesin e 24.599 të rriturve në 15 vende në Evropën Perëndimore nga prilli deri në gusht 2017.