Universiteti i parë në Evropë nuk ishte ai i Bolonjes, as i Sorbones por…

0
630

Universiteti i pare ne Evrope nuk ishte ai i Bolonjes, as i Sorbones, as i Itonit etj., por ai musliman ne Spanje.
Ne fakt, në gjysmën e dytë të shekullit X, rreth vitit 955, halifi Hisham El-Hakemi II ka themeluar në Kordobë Universitetin, i cili padrejtësisht është lënë anash si universiteti i parë dhe më i vjetër në Europë.

 

  • Prof. Nexhat Ibrahimi