Saturday, August 18, 2018
Shtëpia Tags Ekonomi Islame

Tag: Ekonomi Islame

HALAL – E lejuar

HALAL - E lejuar: çdo gjë e lejuar në aspektin e Sheriatit.

GHARAR: pasiguria, rreziku, spekulimi

GHARAR : pasiguri, rrezik, spekulim. Një prej principeve të bankimit islam është edhe elemninimi i ‘gharar-it’. Gharar i referohet paqartësive në transaksionet të cilat...

AURBOON (Urbun): Kapari – parapagim

AURBOON (Urbun): Kapar – parapagim; një depozitë e paguar nga blerësi që është i pakthyeshëm duke mbajtur të drejtën për ta konfirmuar apo anuluar...