Skllevërit në Amerikë ndaheshin në dy kategori

0
159

Kategoria e skllevërve të shtëpisë dhe skllevërve të fushës. Skllevërit e fushës përjtonin vuajtje, shtypje dhe mungesë lirie, ndërkohë që skllevërit e shtëpive e konsideronin veten një shtresë më të lartë, fisnikë dhe që gëzonin një status të preferuar. Këta të fundit ushqeheshin me mbetjet e ushqimit të zotërinjve të tyre dhe vishnin rrobat që ata nuk i përdornin më. Sa herë që mblidheshin skllevërit e të dy kategorive, skllevërit e fushës ankoheshin nga robëria dhe kërkonin të drejtat e tyre, madje edhe lirinë.

Sakaq, skllevërit e shtëpive i kundërshtonin, jo vetëm kaq, por i spiunonin për idetë e tyre tek pronarët.
Ata nuk e bënin këtë sepse besonin se skllavëria është më e mirë, apo se kishin ide më të mira, e bënin thjesht sepse mbetjet e ushqimit dhe veshjet e vjetërruara kishin vlerë më shumë për ta sesa liria.

Malkolm X