Shkaku i paraqitjes së anomalive në shoqërinë tonë sidomos në Kosovë?

0
43

Shkaku i paraqitjes së anomalive në shoqërinë tonë sidomos në Kosovë?

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Mazllam Mazllami thotë: Shkaku i paraqitjes së anomalive në shoqërinë tonë sidomos në Kosovë?

, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: