Shiko si shqiptari mer abdest midis “City Mall” it, portalet Maqedone habiten (FOTO)

0
338

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.

Një shqiptarë i cili është fotografuar fshehtas nga disa maqedonas është pa duke mar abdest për ta falë namazin, normalisht ky lajm për të pastërtit nuk është skandaloz, por për portalet Maqedonase (që nuk din se çështë pastërtia) u duket kjo gjë e çuditshme.