Selman El-Aude: “Kjo fe nuk është fushë ku mund të “lëvrojë” çdokush!

0
206

Dijetari dhe thirrësi i njohur botëror, Shejh Selman El-Aude, i cili njëherësh është zëvendës sekretar i Unionit Botëror të Dijetarëve Muslimanë, si përfundim të një shkrimi të tij, ku kritikon dhe ndalon marrjen e lehtësimeve sheriatike nga dijetarë të ndryshëm, ka thënë:

“Kjo fe nuk është fushë ku mund të “lëvrojë” çdokush! Në këtë fe nuk guxon kujt t’i kujtohet të flas çfarë të dëshirojë! Allahu i Madhërishëm na ka udhëzuar që në rast se na paraqiten disa çështje ta pyesim Ehlu-dhikrin (dijetarët), të cilët e njohin mirë Kuranin dhe Sunetin, si dhe që e ruajnë këtë fe nga shtrembërimet! Unë e lus Allahun e Madhërishëm që këtë Ummet ta furnizojë me dijetarë dhe muxhtehidë të cilët me krenari do ta bartin flamurin e kësaj feje.”

(Islampress)