Saktësimi dhe dobësimi i haditheve nga ana e bidatxhive

0
147

Shejh Albani, Allahu e meshirofte, ka thene:

“Çeshtja e bidatçive dikur dhe sot eshte e tille; i dobesojne hadithet e sakta kur jane kundra tyre dhe i saktesojne hadithet e dobeta kur jane ne favor te tyre.”

(Tahdhirus-Saxhid 38)