Pse se mban një ligjeratë për bashkimin e Muslimanëve – Letra dedikuar Hoxhë Bekir Halimit

0
274

Ajetet kuranore japin urdhra të prera, që të paktën besimtarët dhe muslimanët të jenë të bashkuar:

Dhe ky është ummeti juaj, është ummet i bashkuar. Unë jam Zoti juaj prandaj më adhuroni Mua”. (El Enbija: 92).

Ajeti tjetër kuranor thotë:

Lidhuni fort pas litarit të Zotit e mos u përçani”. (Ali Imran: 103).

Duhet të bashkëpunoni për punë të mira dhe devotshmëri, nëse jeni muslimanë”. (Maide 2).

Profeti (Aleji Selam) thoshte: “Zoti mos ju çoftë në sëmundjet e popujve të kaluar. Ata përçaheshin dhe shkatërroheshin”. (Buhariu dhe Muslimi).

Ndërsa në video sekuencën e mëposhtme do të dëgjoni një fjalim nga hoxha i nderuar Bekir Halimi ku në fjalim tregon për një letër dedikuar hoxhës me një kërkesë e cila thotë: Pse se mban një ligjeratë për bashkimin e Muslimanëve?, për ta dëgjuar klikoni më poshtë: