Politikan janë të përfshirë në 43 raste për shpifje dhe ofendim

0
53

Për tre vite, në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2015, politikan dhe funksionar shtetëror janë të përfshirë në 43 raste për shpifje dhe ofendim
Kjo u pa në raportin të cilin e përgatiti HBO Info Qendra në bashkëpunim me Qendrën për zhvillimin e medieve, për rastet gjyqësore për shpifje dhe ofendim për të cilat kompetent është Gjykata themelore Shkupi 2.

Raporti ka të bëjë për periudhën tre vjeçare nga de kriminalizimi i shpifjes dhe ofendimit dhe hyrja në fuqi e Ligjit të ri për përgjegjësi qytetare për shpifje dhe ofendim.

“Sipas të dhënave të marra nga Gjykata themelore Shkupi 2, është e dukshme se politikanët dhe funksionarët duan që të padisin për shpifje dhe ofendim dhe pastaj padisin persona tjerë, por paditen edhe ndërmjet veti.

Në periudhën nga tre vite, politikanët paraqiten si palë në 43 raste për shpifje dhe ofendim”, thuhet në njoftimin e HBO Info Qendër