Pleqëria nuk ka ilaç – E tha Pejgamberi para 1400 viteve

0
68

Pleçëria nuk ka ilaç – E tha Pejgamberi para 1400 viteve

Gjatë këtij punimi do të shohim disa të vërteta shkencore që janë përmendur në hadithet e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe se si shkenca bashkëkohore ka konfirmuar vërtetësinë e tyre.
Pa dyshim se çastet më të bukura në të cilat kalon besimtari janë kur sheh një mrekulli që shfaqet në fjalët e zotërisë së njerëzimit, Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Meqenëse jetojmë në shekullin e shkencës dhe zbulimeve shkencore shfaqet nevoja për hulumtim në hadithet e të Dërguarit të Zotit për të kuptuar sinjalet shkencore që argumentojnë vërtetësinë e këtij të Dërguari analfabet. Ky shkrim mund të kontribuojë në përmirësimin e pikëpamjes së Perëndimit ndaj profetit të mëshirës, paqja e Zotit qoftë mbi të.

Shumica e shkencëtarëve deklarojnë se pleqëria konsiderohet metoda më e mirë për përfundimin natyror për njeriun dhe se çdo orvatje për shtyrjen e jetës përtej kufijve të caktuar do të ketë pasoja të shumta, më e pakta prej tyre goditja me kancer. Profesori Lee Silver, nga universiteti amerikan Princeton thotë: “Çdo orvatje për arritjen e përjetshmërisë është e kundërta e natyrës”.

Shkencëtarët kanë dalë me një rezultat, me gjithë shpenzimet e miliardave për shërimin e etapës së pleqërisë dhe zgjatjen e jetës, provat nuk kanë sjellë dobi. Për këtë ka sinjalizuar i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili ka thënë: “O robër të Allahut, shërohuni! Vërtet Allahu nuk ka lënë ndonjë sëmundje e që nuk ia la asaj edhe ilaçin, përveç një sëmundjeje e ajo është pleqëria.” (Ahmedi)

Kësisoj, shkenca vjen me fakte të reja të panjohura më parë dhe ato dëshmojnë për vërtetësinë e këtij Profeti dhe vërtetësinë e mesazhit islam. Lutja jonë e fundit është falënderimi i takon Allahut!