Një përgjigje e bukur për disa që thonë: “Edhe puna është farz, jo veq Namazi”

0
287

Në popull me vite përshpëritet një thënje e cila nu është aspak e saktë, e ajo thënie është “Edhe puna është farz, jo veq Namazi”, në një mënyrë me këtë thënie sikur dëshirojnë të arsyetohen thënësit nga mosfalja e Namazit, por hoxha i nderuar Bekir Halimi në videon e mëposhtme përgjigjet dhe sqaron këtë çështje: