Nga e ka marr emrin Dinari?

0
1205

Quhet dinar ngase ёshtё ‘din’ dhe ёshtё ‘naar’.

Din: fe.

Naar: Zjarr i Xhehenemit.

Ibn Kethiri thotё: “Nё qoftё se e fitoni me tё drejtё, ai ёshtё pjesё e fesё, por nё qoftё se e fitoni nё mёnyrё tё ndaluar, atёherё ai ҫon drejt Zjarrit tё Xhehenemit.”

Burimi: Tefsiri i Ibn Kethirit (3/75)
Huazim