Nëse Namazi i Jacisë vonohet dhe falet në namaz të Sabahut (pyetje)?

0
188

Nëse Namazi i Jacisë vonohet dhe falet në namaz të Sabahut (pyetje)?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Abil Veseli thotë: Nëse Namazi i Jacisë vonohet dhe falet në namaz të Sabahut (pyetje)?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: