Nëna më ka parë në ëndër duke u falur namaz me rrobat e motres?

0
98

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Sabit Gashi thotë: Nëna më ka parë në ëndër duke u falur namaz me rrobat e motres?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: