Në një orë otomane, kështu shkruante

0
68

NJË ORË OTOMANE:
1. Teuhid – Njëshmëria e Zotit (Monoteizëm)
2. Ilm – Dituri
3. Irfan- Mirësi
4. Akl- Logjikë (Mendim)
5. Hikmah – Urtësi
6. Insan – Humanizëm (Bamirësi)
7. Amel – Punë
8. Adl – Drejtësi
9. Ahlak – Moral (Sjellje e mirë)
10. Umran – Jetë
11. Islam – Paqe, Dorëzim ndaj Zotit
12. Hak – Vërtetësi.

(Huazuar: Y.Tafçiu)