Misionarët Protestant (pyetje)?

0
101

Misionarët Protestant (pyetje)?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Ferid Selimi thotë: Misionarët Protestant (pyetje)?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: