Me rrogën disavjeçare… ndërton një shtëpi në këtë botë, ndërsa me faljen e namazeve sunet… ndërton një shtëpi në Xhenet

0
101

I Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë: “Kush i fal në një ditë dhe natë 12-te rekate (sunete të rregullta), atij do t’i i ndërtohet një shtëpi në Xhenet; katër rekate para (farzit të drekës), dy pas tij, dy rekate pas (farzit) të akshamit, dy rekate pas (farzit) të jacisë dhe dy rekate para namazit farz të sabahut.” (Hadith i saktë, Muslimi)