Mbaroi Ramazani…U pakësuan safet!

0
248

U qetësuan xhamitë
U pakësuan safet
U kthyen Mus-hafet në vendin e tyre

Mbaroi Ramazani…

Përpos një pakice të vogël beimtarësh që gjithë jetën e kanë Ramazan

(Perkthim)

H.Lulzim Susuri