Magjia – Konfuzionet (Paqartësitë)

0
153

Konfuzionet (Paqartësitë)

Ndonjëherë, njerëzit do të këshillohen me ne, sepse vajza e tyre ka rënë në dashuri me një jo-musliman dhe mendojnë se është për shkak të magjisë. Në të gjitha këto raste, ajo ishte një dashuri e natyrshme dhe jo si pasojë e magjisë. Sjellja e vajzës mund të ketë ndryshuar dhe ajo e lë familjen e saj: kjo është kryesisht për shkak të mungesës së dialogut dhe paragjykimeve . Ajo nuk e përjashton se është magjepsur, si në aspektet e tjera dhe se kapaciteti i saj për t’u përballur me çështjen e familjes është ulur dhe kjo e bën atë të largohet nga situata.Neve na kërkohet ndonjëherë për të bërë diçka për të sjellë përsëri djalin / vajzën apo burrin / gruan që u largua: kjo është magji e pastër. Ne vetëm lutemi dhe i kërkojmë All-llahut dhe e pranojmë me durim sprovën.

Disa mendojnë se ju mund të tërheqni për “mirë”, që është krejtësisht e gabuar, magjia është vetëm një akt i shkeljes së besimit çfarëdo qoftë qëllimi. Disa duan të kenë sukses në martesë ,provim ose gjykatë : të gjitha këto janë vetëm se magji e kulluar.

Nëse ka një magji efekt të lidhur me të keqen, kjo mund të eliminohet duke eliminuar magjinë. Përndryshe, nuk duhet të ndërhyjë në kursin natyror të gjërave. Për të marrë bekimet më shumë në jetën e dikujt,është vetëm një mënyrë: veprat e mira, lutjet, duke qenë i mirë me të tjerët_ sidomos të afërmit afër dhe pendohu nga mëkatet.

Disa mendojnë se ju duhet të “mbështeteni në Allahun” dhe refuzoni të lidhur problemet e tyre për shkak të magjisë. Para së gjithash Profeti paqja dhe bekimi qofshin mbi të ka thënë: “Allahu Bartësi i Madhështisë dhe Madhërisë ka krijuar për çdo sëmundje ilaçin e saj, kështu kuroni veten” Transmetuar nga Ahmedi.

Trupi koha, paratë dhe marrëdhëniet me të tjerët janë dhuratë nga All-llahu ju nuk mund të lejoni veten të humbni nga neglizhenca: kujdes duhet të merren prej tyre në mënyrë që të përballen me ndonjë mangësi.Mbani mend, Profeti paqja dhe bekimi qofshin mbi të dhe shokët e tij u ballafaquan me të gjitha problemet me urtësi maksimale dhe shfrytëzuan të gjitha mjetet e mundshme të lejuara.
Pra, kjo është një gabim të mendoni se ju mund të mbështeteni në All-llahun dhe të neglizhoni mjetet.
Nga ana tjetër është gjithashtu një gabim të lidhnni me magjinë problemet që nuk janë për shkak të saj, ashtu si ju e humbni kohën tonë në qoftë se ju nuk e shihni se një problem është për shkak të magjisë.Një pyetje përcakton dallimin: a kanë këto probleme një shpjegim logjik? Mund t’i tejkalojmë ato normalisht nga përpjekjet dhe sebepet?

Ndodh që magjia përkeqëson një dobësi të personit: zemërimin dyshim turpin … Ne pastaj kalojmë nga një gjendje dobësie në një rrëshqitje të pakontrolluar: personi nuk ka kontrollin e vetes dhe nuk mund të bëjë atë që ai mendon se është e drejtë për të. Kjo do të thotë se magjia e njëjtë nuk ka të njëjtin efekt në njerëz të ndryshëm. Për shembull, nëse një çift është shumë solid dhe të dy janë të butë dhe të respektueshëm, magjia do të krijojë keqkuptime dhe probleme, por një çift, ku krenaria dhe egoizmi janë të fortë menjëherë do të shkatërroj.Unë këshilloj që të mos këmbëngulni për të kuruar njerëzit të cilët refuzojnë të besojnë në magji ose që mendojnë se mund kurohen pa ndihmën tuaj, ju do të keni mjaft për të bërë me ata që kërkojnë të shërohen, ata që nuk kanë nevojë për ndihmën tuaj janë ato i cili do t’ju sjellë probleme dhe të provojnë të jenë më pak mirënjohës. Megjithatë, gjithmonë të keni derën hapur në rast se ata ndryshojnë mendjen e tyre. Këshilloj ata të i luten Allahut për të treguar atyre çështjen dhe zgjidhjen.

Rinia e rritur në Francë të panjohur me çështjet e magjisë, nganjëherë vështirë mund të besojnë në të. Sidoqoftë shumë raste të burgimit, dështimeve në shkollë dhe profesionale, ndarja familjare deri në personalitetin çekulibruar janë për shkak të magjisë.

Rukje është shërim me Kuran dhe lehtësim i vuajtjeve të njerëzve që janë mbërthyer për vite me rradhë. Së dyti kjo është një mbrojtje e muslimanëve kundër shirkut dhe forcimit të besimit të tyre. Së treti kjo është një davet (thirrje) për jo-muslimanët. Së katërti, kjo është një luftë kundër fallxhorëve dhe sihirbazëve të ndryshëm, satanistëve, mjekëve magjistarë, dhe bashkëpunëtorëve të tyre dhe të të gjitha formave të shirkut, derisa të zhduken plotësisht.