Lutja për personin që s’është prezentë është shenjë e besimit

0
72

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Duaja që bëhet për personin që nuk është prezentë është tregues i qartë për sinqeritetin e besimit, sepse Profeti alejhi selam ka thënë: “Nuk ka për të besuar askush prej jush derisa të dëshirojë për vëllanë e tij atë që dëshiron dhe për vetveten.” Nëse ti lutesh për vëllanë tënd që nuk është prezentë dhe duke qenë se ai nuk ta ka lënë si porosi (që të bësh dua për të), ky veprim, është argument për dashurinë tënde ndaj tij (vëllait musliman) dhe se ti dëshiron të mirën për të ashtu siç dëshiron për veten tënde.

“Sherh Rijadus Salihin”

Përktheu: Unejs Sheme