Lutem për të vdekurit, a i dëgjon Allahu këto lutje?

0
98

Lutem për të vdekurit, a i dëgjon Allahu këto lutje?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Muharem Ismaili thotë: Lutem për të vdekurit, a i dëgjon Allahu këto lutje?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: