Literaturë mbi jetën, punën dhe veprimtarinë e hoxhallarëve shqiptarë

0
127

Literaturë mbi jetën, punën dhe veprimtarinë e hoxhallarëve shqiptarë

 1. Ahmedi, Ismail. Hafiz Ali Korça- Jeta dhe vepra, Logos-A, Shkup 2006.
 2. Bala, Smajl. Institucionet Islame dhe hoxhallarët e Shkodrës, Camaj –Pipa, Shkodër 2005.
 3. Balla, Xhemal. Hafiz Mustafa Doraci, West Print, Tiranë 2011.
 4. Bartl, Peter. Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare (1878-1912), Dituria, Tiranë 2006.
 5. Basha, Ali M. Islami në Shqipëri gjatë shekujve, Tiranë 2000.
 6. Basha, Ali M. Rrugëtimi i Fesë Islame në Shqipëri (1912-1967), Tiranë 2011.
 7. Belegu, Xhafer. Lidhja e Prizrenit e veprimet e sajë (1878-1881), Sh.b. Kristo Luarasi, Tiranë 1939.
 8. Dalliu, Hafiz Ibrahim. Patriotizmi në Tiranë, sh.b. Imazh, Tiranë 1995.
 9. Dervishi, Kastriot. Historiku i Prefekturës së Tiranës 1912-2007.
 10. Dushaj, Besnik- Ukcama, Ndue. …e megjithatë qëndruam, Tiranë 2014.
 11. Elbasani-Enciklopedi, Sejko, Elbasan 2003, fq. 303.
 12. Frashëri, Mehdi. Problemet shqiptare, Plejad, Tiranë 2006.
 13. Frashëri, Sami. Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet, Sh. B. Mësonjëtorja, Tiranë 1999.
 14. Gaçe, Bardhosh. Ata që shpallën Pavarësinë Kombëtare, Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1997.
 15. Hafiz Ali, Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit, Jehona, Tiranë 2006.
 16. Hidri, Sali. Durrësi 1900-1939, Acustica, Durrës 1997.
 17. Hoxha, Shefqet. Kërkime për besimet fetare në Lumë, GEER, Tiranë 2005.
 18. Hysa, Roald A. Historiku i xhamisë qytetëse në Shqipëri- Xhamitë e Tiranës.
 19. Hysi, dr. Shyqyri. Muslimanizmi në Shqipëri në periudhën 1945-1950, Mësonjëtorja, Tiranë 2006.
 20. Kaleshi, Hasan. Kontributi i shqiptarëve në dituritë islame, boton IIPH, Prizren 1992.
 21. Kondo, Ahmet. Vexhi Buharaja njeriu, poeti, dijetari, Berat 1995.
 22. Luli, Faik; Dizdari, Islam; Bushati, Nexhmi. Në kujtim të brezave, Shkodër 1997.
 23. Moroco dela Roka, Roberto: “Kombësia dhe feja në Shqipëri” 1920-1944, ELENA GJIKA, Tiranë 1994.
 24. Ndroqi, Shefqet. “Një jetë për jetën”, sh.b. Dritëro, Tiranë 1998.
 25. Qazimi, Azem. Komunitetet fetare në Shqipërinë komuniste, ISKPK, Tiranë 2014
 26. Sadiku, Xhafer. Shqipëria 1878-1928 Roli i elitës politike, Mirgeeralb, Tiranë 2014
 27. Skëndi, Stavro. Zgjimi kombëtar shqiptar, Phoenix, Tiranë 2000.
 28. “Statuti themeltar i Mbretërisë Shqiptare”, Dispozita të përgjithshme, Mbrothësia, 1928.
 29. Strazimiri, Ismail. Lufta kundër pavarësimit të Shqipërisë, sh.b. Naimi, Tiranë 2010.
 30. Sulltan Abdylhamiti, Kujtimet e mia nga politika, Logos-A, Shkup 2010.
 31. Ukcama, Ndue. Jahelezët e Dragobisë, Ora, Tiranë 2009.
 32. Xhelili, Qazim. Vehbi Dibra– Personalitet dhe veprimtar i shquar i Lëvizjes Kombëtare, Albin, Tiranë 1998.
 33. Ypi, Abdyl. Kongresi i Dibrës edhe H. Ali Korça, 1918.
 34. Vlora, Eqerem. Kujtime, v. I (1885-1912), Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit, Tiranë 2001.
 35. Vlora, Eqrem- von Godin, Marie Amelie. Ndihmesë për historinë e sundimit turk në Shqipëri. P. 1-2, sh.b. 55, Tiranë 2010.
 36. “Zani i Naltë” (përmbledhje kumtesash), Faik Luli, Islam Dizdari, Shkodër 1999, Boton: Medreseja “Haxhi Sheh Shamia”, Sh. I. “Kultura Islame”.
 37. Revista Zani i Naltë- 1923-1939
 38. Revista Kultura Islame – 1939-1945