Kësaj i thonë dashuri për Profetin Muhamed a.s!

0
91

Sultan Abdulhamidi rahmet pastë, është Sulltani që urdhëroi , që shinat e trenit që transportonin vizitorët e dy xhamive të shenjta, të mbështillenin me një shtresë leshi për 20 km në Medineh,që zëri i trenit të mos bezdisë Profetin a.s.
Po ky Sulltan , është i njëjti që nuk pranoi instalimin e energjisë elektrike në sarajet e tija , para se të instalohej në xhaminë e Profetit në Medine.
Është i njëjti që nuk pranoi të shesë tokën e Palestinës kur tha: Toka e larë me gjak nuk është pronë e Abdulhamidit por e dëshmorëve.
Respekt dhe lutje të pandara, për njerëz, që dashurinë dhe respektin e besimit e kanë mbi egon e tyre.

 

Hoxhe Gentian Mara