Kalifi i varfër

0
69

Në kohën e Omer bin Abdulazizit zekati tubohej në arkën e shtetit islam që të shpërndahej te të varfrit dhe të mjerët. Por gjatë udhëheqjes së tij nuk pati nevojtarë për të marrë zekatin, kështu që me këto para u liruan robërit. Edhe pse shteti ishte i pasur, kalifi Omer ishte i varfër dhe në shtratin e vdekjes anëtarët e familjes së tij nuk kishin me se t’ia ndërronin veshjen me një veshje tjetër. E pyetën: “O kalif, çfarë pasurie po u lë fëmijëve të tu?” U përgjigj: “Atyre u lë suren (kaptinën) Vakia.”

Të nderuar lexues! Lexoni suren Vakia1:

1. Kur të ndodhë Ngjarja (Kiameti),
2. ardhjen e saj askush nuk do ta mohojë.
3. Disa do t’i ulë e disa do t’i lartësojë.
4. Kur Toka të dridhet fuqishëm,
5. malet të thërrmohen copë-copë
6. e të shndërrohen në pluhur të shpërndarë,
7. ju, (o njerëz) do të ndaheni në tri grupe:
8. njerëzit e së djathtës sa të nderuar do të jenë fatlumët!
9. njerëzit e së majtës sa të poshtëruar do të jenë fatkeqët!
10. dhe ata që kanë prirë (në besim) e që do të prijnë (edhe në Xhenet).
11. Ata janë të afërtit (tek Allahu),
12. në kopshtet e kënaqësisë.
13. Shumica e tyre janë prej të lashtëve,
14. ndërsa një pakicë prej brezave të mëvonshëm.
15. Ata do të qëndrojnë në divane të stolisura me ar e gurë të çmuar,
16. të mbështetur në to përballë njëri-tjetrit.
17. Do t’u sillen rreth (për shërbim) djelmosha përherë të rinj,
18. me kupa, ibrikë dhe gota me pije të kulluar, që rrjedh
19. e prej së cilës nuk do t’u dhembë koka dhe nuk do t’u humbë mendja,
20. e me fruta të cilat do t’i zgjedhin vetë
21. dhe mish shpendësh që ua ka ënda.
22. Për ata ka edhe hyrie symëdha,
23. të ngjashme me margaritarët e ruajtur,
24. si shpërblim për atë që kanë punuar.
25. Aty nuk do të dëgjojnë biseda të kota, as fjalë gjynahesh,
26. por vetëm fjalët “Paqe, paqe”!
27. E njerëzit e së djathtës – sa të nderuar që janë fatlumët!
28. Ata do të qëndrojnë në mes të lotusve pa gjemba
29. dhe bananeve të mbushura me fruta,
30. nën hije të gjera,
31. pranë një uji rrjedhës,
32. dhe mes frutave të llojllojshme,
33. të cilat kurrë nuk sosen, as nuk janë të ndaluara;
34. dhe në shtroje të ngritura (ku i presin hyrijet),
35. të cilat Ne i kemi krijuar në një formë të veçantë (jo të lindura),
36. dhe i kemi bërë ato virgjëresha,
37. të dashura për bashkëshortët e tyre dhe moshatare me ta,
38. për njerëzit e së djathtës.
39. Janë shumë nga të lashtët
40. e shumë edhe nga të mëvonshmit.
41. Po njerëzit e së majtës – sa të poshtëruar janë fatkeqët!
42. Ata do të jenë në afshin përcëllues të zjarrit dhe ujit të valuar
43. dhe nën hijen e një tymi të zi,
44. e cila nuk do të jetë as e freskët e as e këndshme.
45. Ata, para kësaj, jetonin në luks
46. dhe në vazhdimësi bënin gjynahe të rënda349,
47. duke thënë: “Vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur e eshtra, vërtet do të ringjallemi?!
48. Vallë, edhe të parët tanë të lashtë?!”
49. Thuaju (o Muhamed): “Me siguri, edhe të parët, edhe të mbramët,
50. do të tubohen në një ditë të caktuar.
51. Dhe atëherë ju, o jobesimtarë të humbur,
52. me siguri që do të hani nga pema e zekumit,
53. me të cilën do të mbushni barkun.
54. Pastaj do të pini ujë të valuar,
55. madje do të pini ashtu siç pi deveja e etshme”.
56. Kështu do të jetë gostia e tyre në Ditën e Llogarisë!
57. Ne ju krijuam – e pse nuk e pranoni të vërtetën?
58. A e keni parë farën që e hidhni?
59. A jeni ju që e krijoni atë apo jemi Ne krijuesit e saj?
60. Ne e caktojmë vdekjen tuaj dhe askush nuk mund të na pengojë
61. që t’jua ndryshojmë trajtën dhe t’ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini (në Ditën e Ringjalljes).
62. Sigurisht, ju e dini krijimin e parë (prej një pike fare), atëherë përse nuk mendoni?!
63. A shihni atë që mbillni?
64. Vallë, ju e bëni atë që të mbijë apo jemi Ne rritësit e saj?
65. Nëse duam, Ne e lëmë fyçkë dhe ju do të çuditeni
66. (e do të thoni): “Ne jemi të dëmtuar,
67. madje jemi krejt të privuar (nga furnizimi)!”
68. A e shihni ujin që pini?
69. Vallë, ju e zbrisni atë prej reve apo Ne e zbresim?
70. Nëse duam, Ne e bëjmë atë të njelmët, andaj përse nuk jeni mirënjohës?!
71. A e shihni zjarrin që e ndizni?
72. Vallë, ju i keni bërë drutë për të apo Ne i kemi bërë?!
73. Ne e kemi bërë atë përkujtues (të zjarrit të Xhehenemit) dhe, që t’u sjellë dobi nevojtarëve,
74. prandaj lavdëroje emrin e Zotit tënd të Madhërishëm!
75. Betohem në çastin e perëndimit të yjeve,
76. e ky është betim i madh, veç sikur ta dinit –
77. se ky është vërtet një Kuran i nderuar,
78. në Librin e ruajtur.
79. Atë (Kuranin) e prekin vetëm të pastrit,
80. Ai është Shpallje prej Zotit të botëve.
81. Vallë, një Fjalë të tillë ju e mohoni
82. dhe e bëni detyrën tuaj (të përditshme) ta përgënjeshtroni?!
83. Atëherë, përse kur (dikujt) i vjen (shpirti) në grykë
84. para syve tuaj,
85. ndërkohë që Ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re-
86. përse pra, nëse nuk do të gjykoheni (në jetën e përtejme),
87. ju nuk ia ktheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën!
88. Kështu, nëse ai (në agoni) është nga ata që janë të afërt (me Allahun),
89. do të ketë prehje, kënaqësi dhe dhunti të Xhenetit.
90. E, nëse është nga njerëzit e së djathtës,
91. (ai do të përshëndetet) “Paqe për ty” nga njerëzit e së djathtës.
92. Por, nëse (ai në agoni) është nga përgënjeshtruesit e humbur,
93. ai do të gostitet me ujë të valuar
94. dhe do të përcëllohet në Zjarrin e flakëruar (të Xhehenemit).
95. Pa dyshim, kjo është e Vërteta e sigurt.
96. Andaj lavdëroje emrin e Zotit tënd të Madhërishëm!

Përgatiti: Ulvi Fejzullahu
25.7.2008