Jam një femër dhe a lejohet të shoqërohem me djem?

0
140

Jam një femër dhe a lejohet të shoqërohem me djem?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Muharem Ismaili thotë: Jam një femër dhe a lejohet të shoqërohem me djem?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: