Ja si duket rritja e popullsisë muslimane në Evropë

0
117

Sulmi ndaj revistës Chralie Hebdo më Paris ka vendosur në qendër të vëmendjes një numër shumë të vogël të muslimanëve evropian që janë të prirur drejt ekstremizmit të dhunshëm. Frika është koncentruar tek ata evropianë që kanë luftuar në Siri dhe Irak dhe të cilët mund të kthehen në kontinent.

Mes tensioneve rreth terrorizmit dhe jotolerancës në Francë, parashikohet se numri i muslimanëve do të përjetojë një rritje stabile në vitet e ardhshme në raport me popullsinë jomuslimane edhe në vendet e tjera evropiane. Ndryshimet demografike, duke përfshirë edhe shkallën e natalitetit të jomsulimanëve të Evropës do të kontribuojnë në ndryshimin e fytyrës fetare të Evropës.

Harta e mëposhtme tregon të dhënat dhe parashikimet e rritjes së popullsisë muslimane në Evropë në vitin 2030.

Metodologjia

Vlerësimet e rritjes së muslimanëve bëhen nga Pew Research. Ndërsa vlerësimet për numrin e luftëtarëve në Irak dhe Siri vijnë nga Qendra Ndërkombëtare për Studimin e radikalizmit në Londër.

Mbretëria e Bashkuar

Vlerësohet se ka rreth 500 – 600 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 1,172,000 2.00%
2010 2,869,000 4.60%
2030 5,567,000 8.20%

Irlanda:

Vlerësohet se ka rreth 30 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 15,000 0.40%
2010 43,000 0.90%
2030 125,000 2.20%

Norvegjia:

Vlerësohet se ka rreth 60 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 54,000 1.30%
2010 144,000 3.00%
2030 359,000 6.50%

Suedia:

Vlerësohet se ka rreth 150 – 180 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 147,000 1.70%
2010 451,000 4.90%
2030 993,000 9.90%

Danimarka:

Vlerësohet se ka rreth 100 – 150 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 109,000 2.10%
2010 226,000 4.10%
2030 317,000 5.60%

Holanda:

Vlerësohet se ka rreth 200 – 250 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 344,000 2.30%
2010 914,000 5.50%
2030 1,365,000 7.80%

Belgjia:

Vlerësohet se ka rreth 440 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 266,000 2.70%
2010 638,000 6.00%
2030 1,149,000 10.20%

Gjermani:

Vlerësohet se ka rreth 500 – 600 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 2,506,000 3.20%
2010 4,119,000 5.00%
2030 5,545,000 7.10%

Polonia:

Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri

Viti Numi i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 6,000 0.00%
2010 20,000 0.10%
2030 19,000 0.10%

Republika Çeke:

Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 1 0.00%
2010 4,000 0.00%
2030 4,000 0.00%

Slovakia:

Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 1 0.00%
2010 4,000 0.10%
2030 4,000 0.10%

Serbia:

Vlerësohet se ka rreth 50 – 70 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 412,000 5.60%
2010 280,000 3.70%
2030 377,000 5.10%

Shqipëria:

Vlerësohet se ka rreth 90 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 2,302,000 70.00%
2010 2,601,000 82.10%
2030 2,841,000 83.20%

Mali i Zi:

Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 94,000 16.00%
2010 116,000 18.50%
2030 136,000 21.50%

Bosna dhe Hercegevina:

Vlerësohet se ka rreth 330 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 1,843,000 42.80%
2010 1,564,000 41.60%
2030 1,503,000 42.70%

Kroacia:

Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 52,000 1.10%
2010 56,000 1.30%
2030 54,000 1.30%

Slovenia:

Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 29,000 1.50%
2010 49,000 2.40%
2030 49,000 2.40%

Austria:

Vlerësohet se ka rreth 100 – 150 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 161,000 2.10%
2010 475,000 5.70%
2030 799,000 9.30%

Zvicra:

Vlerësohet se ka rreth 40 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numi i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 148,000 2.20%
2010 433,000 5.70%
2030 663,000 8.10%

Italia:

Vlerësohet se ka rreth 80 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 858,000 1.50%
2010 1,583,000 2.60%
2030 3,199,000 5.40%

 Franca:

Vlerësohet se ka rreth 1200 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 568,000 1.00%
2010 4,704,000 7.50%
2030 6,860,000 10.30%

Spanja:

Vlerësohet se ka rreth 50 – 100 luftëtarë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 271,000 0.70%
2010 1,021,000 2.30%
2030 1,859,000 3.70%

 Portugalia:

Nuk ka vlerësime të sakta se sa luftëtarë marrin pjesë në Irak dhe Siri

Viti Numri i muslimanëve Përqindja nga numri i përgjithshëm
1990 10,000 0.10%
2010 65,000 0.60%
2030 65,000 0.60%

1

26

3

Përgatitën: Arsim Dauti  &  Mehas Alija

(Islampress)