Ja kur do mbahen zgjedhjet presidenciale në Maqedoni

0
15

Tashmë është bërë zyrtare. Data për mbajtjen e zgjdhjeve është data 21 prill.

Data u shpall nga Telat Xhaferri. Kushtetuta e Maqedonisë parashikon që procesi të mbahet me dy raunde.

Raundi i parë mbahet me datë 21 prill. Sipas Kushtetutës raudni i dytë do mbahet me datë 5 maj. Mandndati i presidentit aktual Ivanon skadon për 12 muaj.