Ja çfarë tha W. Montogomery për Profetin Muhammed

0
507

W. Montogomery, në veprën “Mohammed at Mecca”, Oxford, 1953, f. 52, thotë:

“Gadishmëria e tij për të përjetuar persekutime për shkak të
besimit, karakteri i lartë, morali i njerëzve që i besonin dhe që e konsideronin udhëheqës, si dhe madhështia e të arriturave të përnjëhershme, dëshmojnë për personalitetin e tij të jashtëzakonshëm. Të konsideruarit e Muhammedit, si mashtrues, më shumë hap probleme, se sa i mbyll ato. Për më tepër, që në Përëndim, asnjë personalitet i madh historik, nuk është ndriçuar më zbehtë, se sa Muhammedi.”