Ja çfarë tha para 1400 viteve Pejgamberi për NAFTEN?! Kliko për ta kuptuar!

0
552

Hoxha i nderuar ismail Bardhoshi në videon e më poshtme flet për një mrekulli të qartë, gjegjësisht tregon se si fjala e Pejgamberit e thënë para 1400 viteve sot është realitet, a e dini se çfarë tha para 1400 viteve Pejgamberi për NAFTEN?! Kliko më poshtë për ta kuptuar!

Hoxha i nderuar ismail Bardhoshi në videon e më poshtme flet për një mrekulli të qartë, gjegjësisht tregon se si fjala e Pejgamberit e thënë para 1400 viteve sot është realitet, a e dini se çfarë tha para 1400 viteve Pejgamberi për NAFTEN?! Kliko më poshtë për ta kuptuar!

Hoxha i nderuar ismail Bardhoshi në videon e më poshtme flet për një mrekulli të qartë, gjegjësisht tregon se si fjala e Pejgamberit e thënë para 1400 viteve sot është realitet, a e dini se çfarë tha para 1400 viteve Pejgamberi për NAFTEN?! Kliko më poshtë për ta kuptuar!

Hoxha i nderuar ismail Bardhoshi në videon e më poshtme flet për një mrekulli të qartë, gjegjësisht tregon se si fjala e Pejgamberit e thënë para 1400 viteve sot është realitet, a e dini se çfarë tha para 1400 viteve Pejgamberi për NAFTEN?! Kliko më poshtë për ta kuptuar!