Ja çfarë ndodhë me atë njeri qe lexon Kuranin

0
81

– Të #jetuarit me #Kuranin është #shërim ndërsa braktisja e tij është mjerim.

– Të #medituarit e tij #lidh #zemrën me #botën tjetër.

– Ai është #jetë e #zemrës tënde në këtë #botë.

– Ai është #shoqëruesi yt në #varr.

– Ai është #përgëzuesi yt ditën e #ringjalljes.

– Ai është #hije për ty ditën e #llogarisë.

– Ai është #ndërmjetësuesi yt ditën e #kijametit.

– Ai është #udhërrëfyesi yt për në #Xhenet.

– Ai është #mburoja jote nga #Xhehenemi.

Suad Shabani