Italianët gjatë okupimit të Libisë (1911-1943), për 30 vite vranë 571.000 Libian

0

Kush se ka ditur:
Italianët gjatë okupimit të Libisë (1911-1943), për 30vite vranë 571.000 Libian.