Imami i njohur që nuk u njohë nga xhemati turk. Ja çfarë ndodhi…

0
6309

Imami i Haremi Sherifit në Mekë Dr. Bandar Balijah ishte në një vizitë private në Turqi.

U ndal në një xhami lokale për të fal namaz, mirëpo pasi që ishte me tesha civile askush nuk e kishte njohur.

Nga imami dhe xhemati kërkoi të lexoj diçka nga Kurani. Dëgjojeni. Zë i mrekullueshëm!