Imagjino të gjithë këta njerëz drejt teje ditën e Gjykimit!

0
847

Imagjino sikur të gjithë këta njerëz të presin për të marr të drejtën e tyre prej teje në Ditën e Gjykimit për shkak se i ke dëmtuar (me përgojim, bartje të fjalëve, nënçmim, përqeshje, padrejtësi, mashtrim, tradhti, ngrënje të pasurisë pa të drejt…) Njëri nga ta (ka mundësi) ti merr të gjitha të mirat kurse tjerët ti japin mëkatet e tyre (për aq sa janë dëmtuar)!!! O Allah prano prej nesh pendimin që të pendohemi.