Ibn Tejmije tregon për vetën e tij kur është burgosur kah fundi i jetës së tij

0
476

Ibn Tejmije tregon për vetën e tij kur është burgosur kah fundi i jetës së tij:
“Allahu më ka mundësuar të kuptoj në burg kësaj here prej kuptimeve të Kuranit dhe bazave të dijes gjëra që shumë dijetarë vdiqën duke shpresuar ti mësonin ato. Jam penduar për humbjen e madhe të kohës jo në kuptimet e Kuranit”