Hoxhë Bedri Lika: O Allah bëje ķëtë dridhje të tokës dridhje të zemrave tona nga Madhëria jote.

0
588

Hoxhë Bedri Lika

O Allah bëje ķëtë dridhje të tokës dridhje të zemrave tona nga Madhëria jote.
Bëje këtë trishtim falje të mëkateve dhe na kompenzo këtë me qetësi të shpirtit në këtë botë dhe ahiret