Feudalizmi dhe Demokracia, a kanë ngjashmëri?

0
283

Feudalizmi, në kuptimin e saj tradicional, i referohet një sistemi politik qeveritar në të cilin një klasë e fisnikëve mbajti të gjithë fuqinë politike, forcat ekonomike dhe zotëronte tokat.Ky sistem politik në përgjithësi konsiderohet të ketë përfunduar me shfaqjen e demokracisë dhe gjithashtu ky term pothuajse është plotësisht i lidhur me periudhën deri në shekullin e 19-të. Megjithatë, shumë nuk janë të vetëdijshëm se epoka në të cilën ne jetojmë paraqesin ngjashmëri të konsiderueshme me ato të së kaluarës; Një lloj feudalizmi të korporatave. Për shembull, në feudalizmin e vjetër evropian një mijëvjeçarë më parë, burimet kryesore ekonomike u mbajtën nga Feurdalet e asaj kohe.

 

Në feudalizmin e ri të kohës sonë, burimet ekonomike nga mineralet deri tek bankat, toka dhe uji gjithnjë e më shumë mbahen nga korporatat transnacionale. Përveç kësaj, në feudalizmin e vjetër, feudalët u bënë më të fuqishëm se kombet. Sot, korporatat e mëdha kanë buxhete më të mëdha se kombet (shtetet) e mesme dhe me te medha se sa shumë shtete së bashku. Më tej, shoqëria e vjetër feudale u bashkua nga frika e barbarëve dhe banditëve; Në të njëjtën mënyrë, shoqëria e re feudale është tërhequr së bashku nga frika e krimit dhe terrorizmit. Në feudalizmin e vjetër, ligji, qeveria dhe ekonomia kontrolloheshin nga disa feudal të fuqishëm. Në feudalizmin e ri, korporatat dhe individët e pasur financojnë lobe të shtrenjtë, fushata politike dhe zgjedhje të kujdesshme.

Mr.Sc Vedat Morina