Duaja nëse shohim ëndërr të keqe

0
220
USA, New Jersey, Jersey City, Man sleeping in bed

Nëse sheh ëndërr të keqe duhet:

Të pështyjë tri herë në anën e majtë.

Të kërkojë mbrojtjen e Allahut [subhanehu ve teala] nga djalli i mallkuar dhe nga e keqja e asaj që ka parë (tri herë).

Mos t’ia tregojë këtë askujt.

Të kthehet në krahun e kundërt.

Muslimi 4/1772, 1773.

Të ngritet dhe të falet, nëse dëshiron.

Muslimi 4/1772, 1773.