Dhjetë gjërat për të cilat nuk do të pyetesh në Ditën e Gjykimit

0
1384

Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirëbërësit

1- Nuk do të pyetesh se cilin automobil ke vozitur.

Do të pyetesh sa herë je ndalur për ta marrë atë i cili (e cila) të ka ndalur dhe nuk ka pasur mundësi transporti.

2- Nuk do të pyetesh për madhësinë e shtëpisë tënde.

Do të pyetesh se sa njerëz i ke mirëpritur dhe gostitur në atë shtëpi.

3- Nuk do pyetesh për gardërobën tënde në dollap.

Do të pyetesh se sa persona i ke veshur ose mbathur.

4- Nuk do të pyetesh se sa ishte paga jote.

Do të pyetesh se ku dhe si e ke shpenzuar.

5- Nuk do të pyetesh se ku ke punuar.

Do të pyetesh sesi e ke bërë punën tënde.

6- Nuk do të pyetesh se sa miq ke pasur.

Do të pyetesh se për sa prej tyre ke qenë mik i sinqertë.

7- Nuk do të pyetesh se në cilën lagje ke jetuar.

Do të pyetesh se çfarë lloj komshiu (fqinji) ke qenë.

8- Nuk do të pyetesh për ngjyrën e lëkurës?

Do të pyetesh se çfarë mendimi ke pasur për të tjerët.

9- Nuk do të pyetesh për sa kohë e ke gjetur paqen dhe e ke njohur Zotin.

Do të çojnë në pallat në xhenet, dhe jo në zjarrin e xhehenemit, Inshallah.

10 – Nuk do të pyetesh se sa personave ua ke dërguar këto fjalë.

Do të pyetesh përse nuk ua dërgove atyre që ua do të mirën.

Pershtati: Miftar Ajdini