Dëshmori Muhsin el Harbi jetoi paqësisht për 25 vjet në Zelanden e Re

0
120

Deshmori Muhsin el Harbi jetoi paqesisht per 25 vjet ne Zelanden e Re dhe kurre nuk lendoi njeri apo fqinjet e vet. Deshi Allahu a.xh. qe fotoja e tij e vetme te mberrinte ne te gjithe boten duke ngritur gishtin lart dhe duke ia dorezuar shpirtin Meshireplotit duke falur namaz ne nje dite te madhe.
@A_Alshathry