Cila është arsyeja që ky shia u dënua me vdekje nga vetë shiat ?

0
11629

Ja se cila është fytyra e vërtetë e shiave prej kohës së hershme e deri sot.
Cila është arsyeja që ky shia u dënua me vdekje nga vetë shiat ?
Ky aktivist shia, shkroi disa fjalë të shkurtëra që shkaktoi “tërmet” për shiat!
Thotë:
Të vërteta historike që nuk duhet të haroen!
1.Kush është çliruesi i Shamit, Irakut dhe Farisit (iranit)?
Umer Ibn Hatabi – Sunnij
2.Kush është çliruesi i vendeve të Indisë dhe Mesopotamisë?
Muhamed Bin Kasim – Sunnij
3. Kush është çliruesi i Afrikës veriore?
Kutejbe ibn Muslim el Bahilij – Sunnij
4.Kush është çliruesi i Andaluzisë (Spanjës)?
Tarik Bin Zijad – Sunnij , Musa bin Nasir – Sunnij
5.Kush është çliruesi i Konstantinopolit (Stambollit)?
Muhammed el Fatih – Sunnij
6. Kush e çliroi Sicilinë ?
Esed bin Furat – Sunnij
7.Kush e përparoi dhe zhvilloi Spanjën dhe e bëri epiqendër e diturisë?
Udhëqësit emevij –Sunnit
8.Kush e udhëhoqi luftën e Hattinit (luftë mes muslimanë dhe kryqtarëve apo siç janë të njohur CRUSSADERS, ku fituan muslimanët)
Salahudin Ejjubi – Sunnij
9.Kush i mposhti Tatarët ?
Sejfu din Katez dhe Ruknu Din Bejbris – Sunnit
10.Kush i luftoi Italianët në Libi ?
Umer el Muhtar – Sunnij
11.Kush i shkatëroi Rusët në Çeçeni dhe çlironi kryeqytetin Grozni ?
Amr Hattab – Sunnij
12.Kush e mposhti naton në Afganistan?
Sunitët.
13.Kush i detyroi Amerikanët të dalin prej Iraku?
Sunitët.
14.Kush i tronditi Jehudët në Palestinë?
Ahmed Jasin – Sunij
Ndërsa ne (shiat), çfarë u kemi lënë fëmijëve tanë për në të ardhmen?!
1.Kush e preu në bes Husejnin (nipin e pejgamberit salAllahu alejhi ve selem, e më pastaj u vra)?
Muhtar etthekafij – Shia
2.Kush e tradhëtoi Halifin Abbasit ErradibiLah?
El Buvejhijunët – Shia
3.Kush ishte ai që e lavdëronte Holakon dhe veprat e tij të këqija (Udhëheqës Tatar kundër muslimanëve)?
Nasiir eTusij – Shia
4.Kush i ndihmoi Tatarët që ta sulmojnë Shamin ?
Shiat
5.Kush u bashkua me frankët kundër muslimanëve ?
Fatimitë – Sekt Shia
6.Kush e tradhëtoi Sultanin e Selxhukëve, Tugurl Bik el Besasirij?
Shiat
7.Kush i ndihmoi kryqtarët për ta pushtaur Bejt el Makdis (në Palestinë)?
Ahmed bin Ata – Shia
8.Kush bënte plante për atentat ndaj Salahudin Ejubit ?
Kenz eDeule – shia
9.Kush e mikpriti Hollakon (gjakpirësi i muslimanëve) në Sham?
Kemaludin bin Bedr eTeflisij – shia
10.Kush e vodhi gurin e zi nga Qabja dhe vrau haxhilerët ?
Ebu Tahir el Kurtumij – Shia
11.Kush e ndihmoi Napoleonin gjatë sulmimit të Shamit?
Shiat
Ndërsa sot:
12.Kush i sulmon institucionet Islame në Jemen?
Heuthet – Shia
13.Kush e bekoi luftën e Amerikës në Irak ?
Sistanij – Shia
14. Kush e bekoi luftën e Amerikës në Afganistan?
Irani – Shiat
15.Kush e ndihmon Assadin në Siri?
Iranianët dhe Irakianët dhe Afganistanezët që janë Shia.
16.Kush tha se ne jemi me Shtetin e Burmës kundër “terrorizmit” (holokausti ndaj muslimanëve) ?
Ahmedi Nexhad – Shia
17.Kush qëndron në anën e gjakpirësit Beshar Assad sot në Siri ?
Hameini – Shia
Gjatë historisë gjuhët dhe lapsat e shiave kanë qenë kundër qafirave (gënjeshtër e tyre), ndërsa zemrat e tyre kanë qenë me qafirat.
Ndërsa e vërteta është se gjuhët, lapsat dhe shpatat e tyre kanë qenë kundër muslimanëve.
Ja pra kjo është pushtim intelektual i vërtetë për atë që pyet?
Po sikur të shkruanim të gjitha të vërtetat do të na duheshin vëllime të shumta.

Nga Arabishtja: Mujdin Xhaferi